Så fungerar en onlinebok från Sanoma Utbildning

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken, men används elektroniskt och visar läromedlet i pdf-format som ger en högre läsbarhet. Den har även i de flesta fall inläst ljud för att exempelvis underlätta för den som håller på att lära sig språket eller har läs- och skrivsvårigheter. Onlineboken går bara att läsa i webbläsaren så länge du har licens för den och går inte att ladda ner. För mer information se manualen.