Matteresan 3-4 Elevwebb Individlicens 12 mån

69 kr
Matteresan 3-4 Elevwebb Individlicens 12 mån
Artikelnummer 9789140678201
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Tengrud Erika
Format
Onlinebok Gleerups
Utgivningsdatum
2015-02-06
Förlag
Gleerups
Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del.
Med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.
Matteresan Elevwebb ger eleverna möjlighet att träna och befästa matematiken och dess begrepp.