Libers samhällskunskap 1b Digitalbok Grupplicens 12 mån

635 kr
Libers samhällskunskap 1b Digitalbok Grupplicens 12 mån
Artikelnummer 9789147143108
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
West Daniel
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2020-11-05
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Digitalboken har samma innehåll som den tryckta läroboken. Ett läromedel för gymnasiekursen Samhällskunskap 1b, som även kan användas för kurs 1a1 och 1a2. Boken är skriven i resonerande stil och ger plats åt flera perspektiv på många av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Ämnesplanernas betoning på ett kritiskt förhållningssätt och kunskaper om samhällsvetenskapliga arbetsmetoder får en framskjuten plats, liksom frågor som rör makt, demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Utöver det behandlar boken samhällskunskapens traditionella ämnesområden, som sociala relationer, kommunikation och massmedier, arbetsmarknad och näringsliv, politik och ekonomi. Frågor som syftar till reflektion och ställningstagande ligger i anslutning till den löpande texten. Varje kapitel avslutas med både fakta- och analysfrågor.