Lieber Deutsch 5 Onlinebok (12 mån)

241 kr
Lieber Deutsch 5 Onlinebok (12 mån)
Artikelnummer 9789147910595
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Winell Sven-Gunnar, Sigg Stephan
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2012-08-09
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Lieber Deutsch 5 Onlinebok är för elever som läser Tyska 5 i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
- Ger effektiv träning av produktiva och interaktiva färdigheter
- Lättarbetad, lekfull och variationsrik så tyskan blir rolig

Läromedlet följer till stora delar det koncept som utarbetats för tidigare läroböcker i Lieber Deutsch-serien. Till texterna finns textfrågor och ett stort antal diskussionsfrågor, men också övningar på vokabulär. Vidare finns uppgifter som tränar muntlig och skriftlig färdighet. Litterära texter är i fokus på steg 5, men även intervjuer, tidningstexter förekommer. Alla diskussions- och skrivuppgifter kompletteras med ett tiotal s.k. Projekt, där eleverna får tillfälle att mera intensivt arbeta med ett tema. Det finns också ett tiotal sånger.