Studio Svenska 2 Onlinebok Grupplicens 12 mån

200 kr
Studio Svenska 2 Onlinebok Grupplicens 12 mån
Artikelnummer 9789147912384
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Nygren Boel, Eklundh My, Stilling Eva, Strömsten Inger
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2012-06-20
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Om Studio Svenska 2 Onlinebok
Studio svenska 2 är ett läromedel i svenska för år 7 på högstadiet. Studio Svenska har ett klassiskt innehåll som följer såväl undervisningstradition som kursplan och är kombinerat med ett modernt kritiskt tänkande. Litteraturen är en viktig del i elevernas språkliga och kulturella utveckling och litteraturen har därför fått en framträdande plats.
Enkel struktur med de viktigaste baskunskaperna
I grundboken finns följande kapitel:
- Studieteknik
- Skrivarskola
- Tala
- Litteratur
- Språkträning
- Språkhistoria
- Massmedier
- Uppslagsdel
Våra fem grundprinciper:
- Klassiskt innehåll möter modernt, kritiskt tänkande.
- Genuint enkel struktur där de väl avgränsade momenten återkommer i varje skolår. Det gör det enkelt för dig att lägga in ditt eget material.
- Genreindelning av litteraturen ger dig möjlighet att variera vilka böcker som ni ska fördjupa er i.
- Uppgifter som på ett kreativt och roligt sätt tränar allt från färdighetsträning till bildanalys och argumentation.
- Diagnosmaterial för individualisering och uppföljning av varje elev. Ett perfekt hjälpmedel inför de nationella proven.
Studio Svenska är en tydlig ledstång för dina elever till de viktigaste baskunskaperna. Målet är att få med hela klassen och ge utrymme för eget arbete. Materialet är enkelt och tydligt strukturerat och därför lätt att förstå och arbeta med. För att ge dig möjlighet att följa varje elev individuellt har vi gjort ett diagnoshäfte som ger dig en profil av elevens kunskaper inom de olika momenten.
Vad är en Onlinebok?