Industriteknik 360 Pluswebb Grupplicens 12 mån

705 kr
Industriteknik 360 Pluswebb Grupplicens 12 mån
Artikelnummer 9789147913213
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2012-07-03
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Om Industriteknik 360 Pluswebb
Industriteknik 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för årskurs 1 på Industritekniska programmet.
Den omfattar 2 delkurser som svarar upp mot Skolverkets kursplaner för:
• Människan i industrin 1
• Produktionskunskap 1
Pluswebben innehåller en mängd digitala arbetsordrar med:
• interaktiva självrättande övningsuppgifter
• tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
• inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete
Industriteknik 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger möjlighet till ett helt nytt undervisningssätt och tar ett helhetsgrepp på undervisningen – därför kallar vi den 360. Eleverna får sin arbetsorder via e-läromedlet, som inleds med en beskrivning av målen med arbetsordern tillsammans med hänvisning till relevanta faktaböcker. Eleverna övar sedan på teorin i faktaböckerna genom självrättande övningar med feedback som bidrar till ett bättre lärande. Studieresultaten sparas. Eleven får instruktioner och underlag för praktiskt arbete, utför det praktiska arbetet och dokumenterar sina kunskaper i reflekterande inlämningsuppgifter. När eleven är klar med uppgiften redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten.
Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.
Klicka här för att prova på att arbeta med ett kapitel i Industriteknik 360 Pluswebb!
Vad är en Pluswebb?