Z-konkret 1b Onlinebok Grupplicens 12 mån

241 kr
Z-konkret 1b Onlinebok Grupplicens 12 mån
Artikelnummer 9789147913695
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Bengtsson Bengt-Arne
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2012-07-06
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Z-konkret fokuserar på det allra viktigaste i kursen samhällskunska 1b. Ordet konkret kan tolkas på olika sätt, men tydlig, lättbegriplig och praktisk är några av de egenskaper som kan kopplas samman med Z-konkret. Kapitlen är grupperade i block, eller ämnesområden, och efter varje block finns olika sorters uppgifter. Dels finns "Testa dig själv" som ställer frågor på texten, dels finns "Jobba vidare" med fördjupning och diskussion vilket även innebär ett mer undersökande och analyserande arbetssätt. Det finns även en lärarhandledning med fördjupande texter, uppgifter och kopieringsunderlag. Vad är en Onlinebok?