Geografi 1 och 2 Onlinebok Grupplicens 12 mån

241 kr
Geografi 1 och 2 Onlinebok Grupplicens 12 mån
Artikelnummer 9789147914494
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Östman Peter
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2012-07-06
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Den nya ämnesplanen i geografi innebär nya utmaningar för undervisningen. Läromedlet Geografi, mer känt som Östmans Geografi, ger dina elever en god grund att stå på. Böckerna är uppdaterade och anpassade till de nya ämnesplanerna. Bland annat finns det flera nyskrivna kapitel, avsnitt, foton och kartor. Grundtemat i läromedlet är förhållandet mellan människan, resurserna och miljön samt den hållbara utvecklingen och dess möjligheter. Innehållet återspeglar det sammanhållna geografiämnet och betonar vikten av det geografiska perspektivet vid analys av omvärlden.
Geografi 1 och 2 behandlar innehållet i kurserna geografi 1 och geografi 2. Geografi 2 bygger vidare på Geografi 1 med betoning på värdet av kunskap, förståelse och upplevelser av platser och miljöer i såväl vårt eget land som i andra delar av världen.
Bland nya kunskapsområden finns bland annat plats- och regionanalys samt landskapsanalys och planering av mark och vatten.

Innehåll
- Geografi – världens ämne
- Jorden – vår planet
- En jord – många livsmiljöer
- Hållbar utveckling – mänsklighetens framtid
- Människan, befolkningen, mänskligheten
- Jordskorpan – grunden för vår livsmiljö
- Vatten – en livsviktig resurs
- Väder, klimat och växtlighet berör alla
- Marken vi lever av
- Människan, energin och miljön
- Staden, stadsmiljön och framtiden
- Den rörliga och kulturella människan
- Näringsliv i förändring
- Vår plats, andra platser
- Region och miljö
- Turism och resor
- Landskap och samhällsplanering i Sverige
- Kunskap till nytta och glädje