Mais oui 3 allt-i-ett-bok Onlinebok Grupplicens 12 mån

241 kr
Mais oui 3 allt-i-ett-bok Onlinebok Grupplicens 12 mån
Artikelnummer 9789147914548
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Rödemark Marie, Waagaard Viktoria, Vanäs-Hedberg Margareta, Jonchère Nicolas, Parmander Cathrine, Pettersson Marie
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2012-08-10
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Om Mais oui 3 Onlinebok
Mais oui 3 är ett basläromedel för franska 3 på gymnasiet och vuxenutbildningen. Användarvänlighet, lekfullhet och aktualitet är seriens honnörsord. Att träna muntlig kommunikation är en annan viktig ingrediens. Och inte blir Mais oui sämre av den färgsprakande, moderna utformningen!
Med elevens förkunskaper som utgångspunkt och med hjälp av varierade, roliga och aktuella texter och elevaktiva övningar lotsas eleven genom grunderna i det franska språket.
Det som utmärker Mais oui är:
- Mais oui tar vara på det eleven redan kan.
- Mais oui är lättanvänd. Eleven får stor hjälp att finna svaren på egen hand och att självständigt styra sitt arbete och ta ansvar för sin inlärning.
- Texterna är varierade, charmiga, aktuella och fräscha, med ett språk som är tänkt att användas i vardagliga situationer.
- Övningarna är lekfulla, lättsamma, varierade, tydliga och många.
- De många hörövningarna och samtalsövningarna sätter den muntliga kommunikationen i fokus.
- Ny och spännande layout lockar eleven att undersöka boken närmare.
Allt-i-ett-boken består av åtta Unités. Varje Unité börjar med en målbeskrivning, sedan följer två texter, rikligt med övningar och slutligen en självutvärdering som knyts ihop med målbeskrivningen. Till varje Unité finns avsnittet Extra, som består av olika sorters texter med olika svårighetsgrad: lästexter, brev, realia, poesi, artiklar, vokabulärövningar och sånger. I slutet av boken finns en minigrammatik, styckeordlistor och alfabetiska ordlistor. Översättningar av bastexterna i Mais oui 3 ligger i facit.
Vad är en Onlinebok?