Nya Matematikboken 2 A Grundbok Onlinebok Grupplicens 12 mån

198 kr
Nya Matematikboken 2 A Grundbok Onlinebok Grupplicens 12 mån
Artikelnummer 9789147918904
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Andersson Karin, Bengtsson Kian, Johansson Eivor, Grape Carina, Nilsson Anette, Stjernlöf Johanna
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2014-11-06
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Eleverna behöver resonera och diskutera matematik. Med uppgifter som leder till faktakunskaper, förståelse för metoder och begrepp samt analys av matematiska företeelser utvecklas elevernas förmågor i matematik.
Nya Matematikboken vilar på stabil vetenskaplig grund. Den har granskats av forskare i matematikdidaktik och lär endast ut beräkningsstrategier som pekats ut som mest framgångsrika i TIMSS-analysen.
Med Nya Matematikboken vill vi erbjuda en väl beprövad pedagogik som fungerar där ledorden är att eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga utifrån fakta, förståelse och analys. En bok som ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet och kreativitet!
Vad är en Onlinebok?