Hem- och konsumentkunskap år 7-9 Onlinebok Grupplicens 12 mån

200 kr
Hem- och konsumentkunskap år 7-9 Onlinebok Grupplicens 12 mån
Artikelnummer 9789147919178
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Lisa-Linnea Flising
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2015-07-03
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Hem- och konsumentkunskap 7–9 har en tydlig struktur där man lätt kan se kopplingen mellan olika avsnitt och det centrala innehållet. Varje kapitel avslutas med uppgifter som syftar till samarbete och fördjupande diskussioner. I läromedlet finns intervjuer med för att visa på en mångfald av perspektiv och synsätt. I avslutningskapitlet Hur vill du leva? ges läsaren möjlighet att reflektera kring egna val om hem och konsumtion.
Recepten i slutet av boken är valda för att möjliggöra övning av de olika matlagningsmetoderna. De är även i varierande svårighetsgrad, vilket är tydligt markerat. Det finns även återkommande kommentarer och frågeställningar till recepten med kopplingar till hållbar utveckling och som ger möjlighet för eleven att ändra och anpassa recepten.
Denna onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken Hem- och konsumentkunskap 7-9 och ingår i en läromedelsserie skriven utifrån Lgr11; hållbar utveckling är den röda tråden vilket konkretiseras genom begreppen hälsa, miljö och ekonomi.