Äldres hälsa och livskvalitet

254 kr
E-bok
Artikelnummer 9789152356807-100
Skickas omgående
Författare
Margareta Skog, Margareta Grafström
Utgivningsdatum
2019-02-05
Förlag
Sanoma Utbildning
Smakprov
Länk
Format:
  • Epub med vattenmärke

Äldres hälsa och livskvalitet lyfter fram hälsoperspektivet och hur en aktiv livsstil kan påverka den äldres hälsa och livskvalitet. Boken tar även upp hur åldrandet påverkar personer med utvecklingsstörning, och hur det är att bli äldre som homo-, bi-, queer- och transsexuell person.

Boken är indelad i fem delar:
· Hälsa och livskvalitet under åldrandet
· Kommunikation och förhållningssätt
· Prevention, boendemiljö och sociala aktiviteter
· Funktionsbevarande vård och omsorg samt rehabilitering
· Vanliga sjukdomar vid åldrande

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.