Mer Människa: Tankar om livet och den tid vi lever i

109 kr
E-bok
Artikelnummer 9789163907760-100
Skickas omgående
Författare
Elisabeth Jönsson
Utgivningsdatum
2016-05-09
Förlag
Liv & Tanke Förlag
Format:
  • Epub med vattenmärke
I möten med andra människor, genom estetiken, kulturen och i naturen får jag möjlighet att se och utveckla nyansernas språk, något som vidgar blicken och fördjupar förståelsen för mig själv och människan. Ska vi få en vackrare och mer medmänsklig värld krävs tillgång till känslolivet och de portar som öppnar upp för vår innersta sårbarhet, vår mänsklighet. Så tar vi spjärn mot enfalden och dogmatismen.

Vad det är att vara människa i dag är den existentiella klangbotten vilken Mer Människa - tankar om livet och den tid vi lever i utgår från.

Författaren delar med sig av sitt sätt att se på och förhålla sig till livet. Något som mynnar ut i tre livsvägar som beskrivs närmare i boken: viljan till kunskap, viljan till skönhet och viljan att göra skillnad.

Elisabeth Jönsson är universitetsutbildad kommunikatör och legitimerad gymnasielärare.  Hon har varit verksam som journalist, kommunikationsansvarig och egen företagare med kommunikations-, kursledar- och skribentuppdrag. I dag arbetar Elisabeth som gymnasielärare och undervisar i medier och kommunikation.
2010 startade Elisabeth inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft.