Uppdragsavtal ROT-arbeten – mall för uppdragsavtal för dig som säljer ROT-arbeten

61 kr
Uppdragsavtal ROT-arbeten – mall för uppdragsavtal för dig som säljer ROT-arbeten
Artikelnummer BL-104
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Den här mallen hjälper dig som utför ROT-arbeten att upprätta ett uppdragsavtal med kunden.

Privatpersoner som anlitar någon för att göra ROT-arbeten kan få en skattereduktion som motsvarar 50 procent av arbetskostnaden. Med ROT-arbeten menas renoverings-, ombyggnads och tillbyggnadsarbeten på den egna fastigheten (även bostadsrätter och ägarlägenheter).

Vid avtal om utförande av ROT-arbeten (uppdragsavtal) är det viktigt att man reglerar kundens betalningsansvar. Detta gäller framför allt när den så kallade fakturamodellen används, dvs när köparen endast betalar hälften av fakturabeloppet och utföraren får resterande hälft från staten (utbetald från Skatteverket).

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver reglerna för ROT-arbeten och för uppdragsavtalet.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.