Uppsägning av lokalhyresavtal – mall för hyresgästs uppsägning av lokalhyresavtal

61 kr
Uppsägning av lokalhyresavtal – mall för hyresgästs uppsägning av lokalhyresavtal
Artikelnummer BL-105
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Den här mallen används när hyresgästen (inte hyresvärdens) säger upp ett lokalhyresavtal. Mallen fungerar både vid definitiv uppsägning och vid uppsägning på grund av villkorsändring.

Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.