Följesedel – mall för följesedel för dig som säljer varor

61 kr
Följesedel – mall för följesedel för dig som säljer varor
Artikelnummer BL-112
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

En följesedel är ett dokument som bifogas varuleveranser. Det finns inget lagstadgat krav på att en följesedel ska bifogas men i många branscher är det praxis att alltid skicka med en följesedel.

Mallen är i excelformat och är därför redigerbar. Du har även möjlighet att infoga företagets logga på följesedeln.

Tillsammans med följesedeln får du en fil i pdf-format som beskriver vilka uppgifter som bör finnas med i dokumentet.

Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.