De två bokträden

29 kr
E-bok
Artikelnummer 9789198794861-100
Skickas omgående
Författare
Snezana Lindskog
Utgivningsdatum
2022-09-10
Förlag
Belvida Bell förlag
Format:
  • PDF med vattenmärke

Två bokträd har växt samman med sina grena. Under trädet bor två djurfamiljer som hjälper varandra. Grodfamiljen och Skogsmusfamiljen. Farmor Sork berättar en saga för barnen om varför trädens grenar är sammanflätade. En värdegrundssaga för barn mellan 4 - 7 år

Idén till sagan De två bokträden bygger på Sören Kirkegards dikt
”Att finna en människa” Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon själv gör men först och främst förstå det hon förstår.
Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, då beror det på att jag är fåfäng och
högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och
därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är en vilja att härska utan en vilja att tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa någon.