K2 i praktiken – eKurs

1320 kr
K2 i praktiken – eKurs
Artikelnummer BL-04
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
eKurs BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

I den här webbkursen lär du dig upprätta årsredovisning enligt K2-reglerna. Du får en praktisk genomgång av uppställningsformen för årsredovisningen, samtliga tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelsen. Vi går även igenom övergångsreglerna och visar hur du gör eventuella justeringar vid ingången till K2. 

Kursledare: 
Sven-Inge Danielsson

Utbildningstimmar:
4 tim redovisning

Kursen levereras online. Du har tillgång till kursen i sex månader från aktivering.

Kursinnehåll

 • praktisk genomgång av 2016:10, K2
 • Årsredovisningens utformning
 • Nya definitioner påverkar klassificeringen
 • Förvaltningsberättelsen
 • Resultaträkningens poster
 • Intäkter och kostnader
 • Balansräkningens poster
 • Tillgångar, immateriella tillgångar, byggnader, mark och markanläggning
 • Inventarier
 • Finansiella tillgångar
 • Varulager
 • Avsättningar
 • Skulder
 • Noter
 • Redovisningsprinciper