Nyheter och erfarenheter K3 – för redovisningskonsulter

2003 kr
Nyheter och erfarenheter K3 – för redovisningskonsulter
Artikelnummer BL-05
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
eKurs BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Under den här kursen går Sven-Inge Danielsson igenom och förklarar nyheter i K3-regelverket samt summerar sina erfarenheter av K3 så här långt och hur man bör tolka reglerna.

Kursledare: 
Sven-Inge Danielsson

Utbildningstimmar:
2 tim redovisning

Kursen levereras online. Du har tillgång till kursen i sex månader från aktivering.

Kursinnehåll

 • Inledning och erfarenheter
 • Att hitta i K3-regelverket
 • Skillnader mindre och större företag
 • Instegsfrågor
 • Speciella svårigheter
  - Vad många frågar om 
  - Komponentuppdelning
  - Tillkommande utgifter
  - Uppskjuten skatt
  - Förvaltningsberättelsen
  - Tilläggsupplysningar
 • Vad innebär de beslutade ändringarna i ÅRL?