Fastighets- och byggmoms – eKurs

1791 kr
Fastighets- och byggmoms – eKurs
Artikelnummer BL-18
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
eKurs BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Momshanteringen för fastighetsägare och byggföretag är komplicerad med många specialbestämmelser och svåra gränsdragningsfrågor. Denna webbkurs ger dig ökade insikter på det här speciella momsområdet så att du kan minimera riskerna för kostsamma momsfel.

Kursledare: 
Markus Karlsson

Utbildningstimmar:
4 tim skatt

Kursen levereras online. Du har tillgång till kursen i sex månader från köptillfället.

Kursinnehåll

 • Frivillig momsskyldighet vid uthyrning av lokaler och anläggningar
 • Uthyrning i andra hand
 • Momshantering under uppförandeskede
 • Justering av moms vid ändrad användning (jämkning)
 • Uthyrning av parkeringsplatser
 • Konferenslokaler
 • Utrangering och avveckling
 • Moms på mäklararvode
 • Upplåtelse av plats på mast samt plats för reklamskyltar
 • Momsfrågor vid köp och försäljning av fastigheter
 • Vad är ett byggföretag och en byggtjänst ur ett momsperspektiv?
 • Omvänd momsskyldighet inom byggsektorn (byggmoms)
 • Uttagsmoms vid fastighetsförvaltning eller byggnation i egen regi