Lön I – eKurs – praktiskt inriktad grundkurs för dig som sköter lönerna

2321 kr
Lön I – eKurs – praktiskt inriktad grundkurs för dig som sköter lönerna
Artikelnummer BL-26
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
eKurs BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

 denna webbkurs lär du dig de viktigaste momenten i ett företags eller en förenings löneadministration. Efter avslutad kurs bör du klara av de vanligast förekommande momenten i löneberäkningsarbetet.

Kursledare: 
Anna Sundin och Anna Forsberg

Utbildningstimmar:
4 tim övrigt

Kursen levereras online. Du har tillgång till kursen i sex månader från köptillfället.

Kursinnehåll

  • Skatteavdrag
  • Socialavgifter
  • Arbetsgivardeklarationen
  • Övertid, mertid och OB-tillägg
  • Ledigheter och annan frånvaro
  • Tjänsteresor
  • Traktamenten och andra kostnadsersättningar
  • Förmåner
  • Personalförsäkringar
  • Sjukfrånvaro och sjuklön