Lönebaserad utdelning – eKurs

943 kr
Lönebaserad utdelning – eKurs
Artikelnummer BL-29
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
eKurs BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

De gynnsamma skattereglerna om lönebaserad utdelning, hur fungerar de och hur utnyttjar du dessa på bästa sätt? I den här webbkursen får du en tydlig genomgång av hur lönebaserad utdelning beräknas.

Kursledare: 
Lennart Andersson

Utbildningstimmar:
1 tim skatt

Kursen levereras online. Du har tillgång till kursen i sex månader från köptillfället.

Kursinnehåll

  • Fåmansföretag
  • Kvalificerad andel i fåmansföretag
  • Utdelning kvalificerade aktier
  • Höjt lönebaserat utrymme
  • Kontant lön enligt Skatteverket
  • Tak för lönebaserat utrymme
  • Definition av dotterföretag
  • Lönekravet (spärrlön)
  • Löneunderlaget i koncerner och vid aktieöverlåtelser