Kapitalvinst på aktier i fåmansföretag – eKurs – reglerna och sätt att minska skatten!

1155 kr
Kapitalvinst på aktier i fåmansföretag – eKurs – reglerna och sätt att minska skatten!
Artikelnummer BL-40
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
eKurs BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

Webbkurs där du lär dig mer om beskattningen av aktier i fåmansföretag. Du får dels en genomgång av de viktigaste reglerna och definitionerna, dels värdefulla råd som hjälper dig att minska skatten i ditt fåmansföretag. 

Kursledare: 
Lennart Andersson

Utbildningstimmar:
1 tim skatt

Kursen levereras online. Du har tillgång till kursen i sex månader från köptillfället.

Kursinnehåll

  • Grundläggande bestämmelser
  • Kapitalvinster/kapitalförluster
  • Kvalificerad/okvalificerad andel i fåmansföretag
  • Utdelning och kapitalvinst
  • Skattesatser
  • Sätt att minska skatten
  • Intern aktieöverlåtelse
  • Näringsbetingade andelar