Underskottsavdrag – eKurs – hur du bäst nyttjar underskott och undviker spärrarna

1155 kr
Underskottsavdrag – eKurs – hur du bäst nyttjar underskott och undviker spärrarna
Artikelnummer BL-46
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
eKurs BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

I den här webbkursen får du en utförlig genomgång av hur underskott hanteras i olika företagsformer och hur du utnyttjar underskotten på bästa sätt.

Kursledare: 
Lennart Andersson

Utbildningstimmar:
1 tim skatt

Kursen levereras online. Du har tillgång till kursen i sex månader från köptillfället.

Kursinnehåll

  • Allmänt om underskott
  • Underskott i de olika företagsformerna
  • Beloppsspärr
  • Koncernbidragsspärr
  • Spärrsituationer
  • Spärrar vid fusion/fission
  • Exempel