Värdepapper – eKurs – praktisk och förklarande genomgång av de vanligaste värdepappren

943 kr
Värdepapper – eKurs – praktisk och förklarande genomgång av de vanligaste värdepappren
Artikelnummer BL-48
Skickas inom 24 helgfria timmar
Format
eKurs BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information

I denna webbkurs får du en systematisk och begriplig genomgång av de värdepapper som finns på marknaden och hur de fungerar, t ex aktier, värdepappersfonder, obligationer, optioner, terminer, kapitalförsäkringar och konvertibler.

Kursledare: 
Lennart Andersson

Utbildningstimmar:
1 tim skatt

Kursen levereras online. Du har tillgång till kursen i sex månader från köptillfället.

Kursinnehåll

 • Allmänt om värdepappersmarknaden
 • Förklaring av olika uttryck och begrepp
 • Risker och möjligheter
 • Börser och handelsplatser
 • Genomgång av olika värdepapper
 • Aktier
 • Obligationer – nollkupongare och räntebärande
 • Statsskuldsväxlar och företagsobligationer
 • Optioner och terminer
 • Värdepappersfonder
 • Konvertibler
 • Kapitalförsäkringar