Spektrum Kemi Digital (elevlicens) 12 mån

243 kr
Spektrum Kemi Digital (elevlicens) 12 mån
Artikelnummer 978-91-47-13029-0
Tillv. artikelnummer 9789147130290
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Folke Nettelblad, Karin Nettelblad
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2018
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Spektrum Kemi Digital är ett digitalt läromedel för åk 7-9, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Du kan individanpassa materialet genom att dela ut material och övningar som är anpassade efter varje elevs nivå. Här finns även smarta funktioner som automatiskt anpassar övningar efter vad eleven behöver repetera och vad den kan gå vidare med. Läromedlet har en innehållsrik sva-ordbok med bildstöd som översätter till 9 språk. Dessutom finns bedömningsuppgifter med bedömningsstöd och elevexempel, samt uppföljning utifrån kunskapsmatriser. För dig som lärare finns stöd i form pedagogisk planering, bilder, extrauppgifter med mera.

 - Varje kapitel och avsnitt kopplade till det de olika förmågorna, kunskapskraven och det centrala innehållet.

 - Tydlig och strukturerad lärarhandledning med förslag på lektionsplanering, laborationer, extramaterial och powerpointpresentationer. Den innehåller också massor med pedagogiska och didaktiska tips och länkar till olika filmer, simuleringssidor och andra informationssidor. Du slipper leta upp lämpligt lektionsinnehåll - allting finns i plattformen!

 - Varje avsnitt innehåller en mängd interaktiva övningar där eleven kan arbeta framåt i sin takt och på sin nivå. "Testa grunderna" är ett test med E-frågor som gör att du som lärare kan se om eleverna förstått de centrala begreppen i varje avsnitt. Eleverna kan också gå in och öva på förmågorna i varje avsnitt, alltså göra uppgifter som testar en högre nivå än "Testa grunderna". Dessa övningar kan eleven göra med texten öppen för att slippa bläddra mellan olika sidor.

 - Fler filmer i 3D-format. Liber har nu gjort ytterligare filmer som kompletterar texten i avsnitten.

 - Läromedlet har en innehållsrik ämnesspecifik sva-ordbok som översätter till 9 språk.

 - Text kan fås uppläst och presenterad med olika typsnitt, bakgrund och färg som underlättar läsning.

 - Ord kan markeras och fås förklarade under läsning - utan att behöva lämna sidan.

 - Olika typer av prov: Begrepp, Laboration respektive Diskutera och ta ställning.

 Spektrum Kemi Digital har också en inbyggd fortbildning som hjälper dig att utvecklas som lärare. Innehållet är hämtat från Libers forskarsamarbeten och ger dig de senaste tankarna, dels om ämnet, dels om ämnesdidaktiska grepp för att ge eleverna bättre förutsättningar för att lära. Det är koncist, kärnfullt och kopplat direkt till innehållet i ämnet.