Matematikboken Gamma Grundbok Onlinebok Grupplicens 12 mån

198 kr
Matematikboken Gamma Grundbok Onlinebok Grupplicens 12 mån
Artikelnummer 9789147915866
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Undvall Lennart, Melin Christina, Johnson Kristina, Welén Conny, Dahlin Kerstin
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2013-08-20
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Onlinebok av den utgående upplagan.

Den nya reviderade upplagan är ännu bättre, så kika på Matematik Alfa Beta Gamma, Sveriges mest kompletta matematikserie med tydlig och välbeprövad struktur. Håller ihop klassen och ger alla elever meningsfulla uppgifter på sin egen nivå.


Pedagogiska tankar
Eleverna behöver resonera och diskutera matematik. Med uppgifter som leder till faktakunskaper, förståelse för metoder och begrepp samt analys av matematiska företeelser utvecklas elevernas förmågor i matematik.
Matematikboken vilar på stabil vetenskaplig grund. Den har granskats av forskare i matematikdidaktik och lär endast ut beräkningsstrategier som pekats ut som mest framgångsrika i TIMSS-analysen.
Med Matematikboken vill vi erbjuda en väl beprövad pedagogik som fungerar där ledorden är att eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga utifrån fakta, förståelse och analys. En bok som ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet och kreativitet!