SO-serien Religion 6 Onlinebok Grupplicens 12 mån

200 kr
SO-serien Religion 6 Onlinebok Grupplicens 12 mån
Artikelnummer 9789147917853
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Ring Börge, Berlin Ingrid
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2014-10-15
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

SOS Religion 6 består av två delar. I den första delen beskrivs religionsämnet och de fem världsreligionerna presenteras. I den andra delen fördjupas beskrivningen av de stora religionerna, även fornnordisk och samisk religion tas upp. Fokus ligger på ritualer, levnadsregler, heliga skrifter, vardagsliv och högtider. Boken avslutas med ett stort avsnitt om etik och filosofi där eleverna själva engageras genom frågor och påståenden att ta ställning till.
Vad är en Onlinebok?