SO-serien Religion 9 Onlinebok Grupplicens 12 mån

200 kr
SO-serien Religion 9 Onlinebok Grupplicens 12 mån
Artikelnummer 9789147919888
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Berlin Ingrid, Ring Börge
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2015-04-23
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

I SO-Serien Religion får eleverna bekanta sig med, fördjupa sig i och reflektera kring religioner och livsåskådningar. Hur uppfattningar skiftar beroende av tid och plats är lika viktig kunskap som fastställda dogmer. Såväl olika livsåskådningars som etikens betydelse för vår identitet har getts stort utrymme. SO-S Religion 9 inleds med hinduism och buddhism. Boken avslutas med två kapitel som tar upp andra livsåskådningar, filosofi och vetenskap. Vad är en Onlinebok?