Gleerups svenska som andraspråk 4-6, digital,lärarlic 12 mån (OBS! Endast för lärare)

470 kr
Gleerups svenska som andraspråk 4-6, digital,lärarlic 12 mån
Artikelnummer 9789151104423
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Harstedt Fredrik
Format
Onlinebok Gleerups
Utgivningsdatum
2021-08-13
Förlag
Gleerups
Gleerups svenska som andraspråk 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel. 

Läromedlet är framtaget utifrån det centrala innehållet i den reviderade kursplanen för ämnet och ger eleverna möjligheter att bearbeta språket i olika sammanhang. Varje avsnitt följer en återkommande struktur. 


I lärarmaterialet finns lektionstips och förslag på andra aktiviteter för att stärka andraspråksinlärningen.

Gleerups svenska som andraspråk 4-6:

  • ger eleverna möjlighet att kommunicera, bearbeta, träna, repetera och utveckla språket i olika sammanhang. 
  • har en tydlig struktur och ett kursplanenära innehåll
  • innehåller “träna mera” avsnitt (med fokus på färdighetsträning av språket) till varje årskurs 
  • har ett lärarstöd som innehåller konkreta tips och  idéer till undervisningen av materialet