Lexia Provia Large, 12 pedagoger, 75 elever Skollicens

10652 kr
Licens 12 månader
Artikelnummer 9789152332405
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Mårtens Martti, Gunnilstam Olle
Format
Onlinebok Sanoma Utbildning
Utgivningsdatum
2014-11-03
Förlag
Sanoma Utbildning
Att lära sig läsa och skriva är en rättighet för alla barn!Som lärare vet du att de flesta skolbarn kan lära sig läsa och skriva utan några större svårigheter. Men det finns även elever med t ex dyslexi som har svårt att koppla eller omkoda bokstäver till språkljud. Sveriges mest beprövade verktyg för läs- och skrivsvårigheterLexia och Provia är mycket välkända program för elever med dyslexi och andra språkligt betingade inlärningssvårigheter. De tidigare versionerna har funnits i drygt 20 år och på cirka 60 % av svenska skolor. I nya Lexia Provia är de två programmen sammanfogade med en helt ny design och med ett nytt användarvänligt gränssnitt. ProviaProvia är testverktyget som screenar elever för att fånga upp de som behöver extra stöd i läs- och skrivinlärning. Varje ålder, från 6 år och uppåt, har sina normerade test och inom varje åldersgrupp finns ett antal olika testområden. Provia är tätt integrerat med Lexia och hjälper till att välja rätt övningar. Provia lämpar sig även som ett verktyg att inför läsåret bedöma elevernas språkliga nivå och löpande stämma av språkutvecklingen. LexiaLexia är övningsprogrammet där eleverna får arbeta med såväl den fonologiska medvetenheten som andra språkliga områden. Programmet går att anpassa efter elevernas behov och förutsättningar. D