Spektrum Teknik Digital (elevlicens) 12 mån

243 kr
Spektrum Teknik Digital (elevlicens) 12 mån
Artikelnummer 978-91-47-13035-1
Tillv. artikelnummer 9789147130351
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Anders Karlsson, Helen Brink
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2018
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Spektrum Teknik Digital är ett digitalt läromedel för åk 7-9, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Du kan individanpassa materialet genom att dela ut material och övningar som är anpassade efter varje elevs nivå. Här finns även smarta funktioner som automatiskt anpassar övningar efter vad eleven behöver repetera och vad den kan gå vidare med. Läromedlet har en innehållsrik sva-ordbok med bildstöd som översätter till 9 språk. Dessutom finns bedömningsuppgifter med bedömningsstöd och elevexempel, samt uppföljning utifrån kunskapsmatriser. För dig som lärare finns stöd i form pedagogisk planering, bilder, extrauppgifter med mera.

 Här finns även uppgifter inom programmering och digital kompetens, sammanfattningar på lätt svenska (översatta till dari och arabiska), projekt och miniprojekt. Lärarstödet innehåller pedagogiska och didaktiska tips, lektionsplanering, powerpointpresentationer till varje avsnitt, ritningslära och kommentarer till projektuppgifterna.

Projektuppgifterna är uppbyggda enligt klassisk projektmetodik. Arbetet sker från problem till skiss och modell. Digital teknik är naturliga inslag i projekten. I projekten får eleverna jobba med bl.a.

- materiallära

- hållfasthet

- konstruktion

- programmering (bygga en app samt blockprogrammering)

- digital kompetens

- montera isär och ihop en elpryl

- bygga ett vindkraftverk

- skapa rörelseenergi med solkraft

 - uppmärksamma tekniken i vardagen

 - historiken och teknikens drivkrafter

 - tekniska system.