Hälsopedagogik uppl 3 Onlinebok (12 mån)

241 kr
Hälsopedagogik uppl 3 Onlinebok (12 mån)
Artikelnummer 9789147911226
Skickas inom 24 helgfria timmar
Författare
Ohlson Liselotte
Format
Onlinebok Liber
Utgivningsdatum
2012-07-06
Förlag
Liber

Enkelt sätt att jobba digitalt. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken men med smarta funktioner som hjälper dig i dina studier.

Du får tillgång till boken via inloggning till Libers online-plattform. Vi skickar inloggningsinformation till din mail.

Fungerar på dator, smartphone, surfplatta och interaktiv skrivtavla/projektor.

Fördelar:
Enkelt sätt att jobba digitalt
Boken är alltid tillgänglig
Talsyntes som standard

Hälsopedagogik är ett kursläromedel för yrkesprogrammet BF på gymnasiet. Boken ger grundläggande kunskaper om hälsopedagogiska begrepp, teorier och arbetssätt och tar upp hur livsstil och levnadsvillkor påverkar hälsan och hur man kan påverka hälsan likväl ur den enskilde individens perspektiv som ur olika gruppers perspektiv. Människors hälsa speglas i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter.

Hälsopedagogik vill göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra till en god hälsa. Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv.
Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. Dessutom speglas människors hälsa i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter.
Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå. Två separata kapitel fördjupar kunskaperna kring hälsopedagogiskt arbete och vad hälsopedagoger bör behärska för ett professionellt yrkesutövande.
Upplägget fokuseras på att engagera dig med praktiska övningar. Varje kapitel inleds med en elevaktiverande uppgift. Den kan vara i form av ett fall som analyseras, en test som läsaren ska genomföra enskilt eller i grupp eller en diskussionsuppgift.
Texten varvas sedan med ytterligare elevövningar som bidrar till reflektioner över fakta som framkommit. Varje kapitel avslutas med övningar som fördjupar kunskaperna. Dessutom finns en sammanfattning som både kan inleda och avsluta kapitlet. För att underlätta inläsningen finns marginalord utsatta vid texten.