Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik

118 kr
E-bok
Artikelnummer 9789175044125-100
Skickas omgående
Författare
Christina Garsten, Bo Rothstein, Stefan Svallfors
Utgivningsdatum
2022-11-23
Förlag
Dialogos Förlag
Format:
  • PDF med vattenmärke
Denna bok är resultatet av ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt om de policyprofessionella i svensk politik. Med detta begrepp avses aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik, till exempel politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, pr-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor. Dessa aktörer har ökat kraftigt i antal under de senaste decennierna, och deras inflytande har också vuxit sig allt större.
   Titeln Makt utan mandat syftar på att det är mycket oklart på vilka grunder som denna grupp utövar politisk makt och inflytande. Analysen är den första i sitt slag som tar ett helhetsgrepp om denna nya sociala och politiska kategori. Boken bygger på ett omfattande och unikt intervjumaterial samt en kartläggning av denna växande och för de flesta människor osynliga grupp politiska aktörer.