Djursamlare och samlade djur: Inte enbart ett djurskyddsproblem

100 kr
E-bok
Artikelnummer 9789180571302-100
Skickas omgående
Författare
Carin Holmberg, Therese Lilliesköld
Utgivningsdatum
2022-07-29
Förlag
Books on Demand
Format:
  • Epub med vattenmärke
Djursamlande är ett stort problem i Sverige. Många djur lider av vanvård som kan bli riktigt grav. Människor far också illa. Trots problemets omfattning finns ingen svensk forskning på området. Se Sambandet har därför sökt och fått medel för ett projekt där vi bland annat genomfört en pilotstudie riktad till samtliga länsstyrelser, med syftet att kartlägga hur ofta man möter djursamlare och vilka uttrycksformer det tar sig samt vilket stöd som erbjuds. I denna rapport presenterar vi stora delar av den forskning som finns på området, vår pilotstudies resultat samt konkreta förslag på hur arbetet kring djursamlande och samlade djur kan förbättras.