MANNEN och ett arv av aska: Den alternativa civilisationen

67 kr
E-bok
Artikelnummer 9789180572439-100
Skickas omgående
Författare
Nabil Barkino
Utgivningsdatum
2022-11-23
Förlag
Books on Demand
Format:
  • PDF med vattenmärke
MANNEN och ett arv av aska Den alternativa civilisationen Den här boken är baserad på sökandet efter de viktigaste mänskliga frågorna, genom kritiskt och objektivt tänkande, och tar upp frågan om mannens mentalitet och den förödelse den har fört med sig för människan och jordklotet. Objektivitet i denna forskning kräver att inte påver-kas av andras idéer och förmågan att analysera fe-nomen, utan att frukta de känsliga traditioner och heligheter i samhället, som vissa använder som ett vapen inför alla som söker sanningen om begreppet hegemonisk maskulinitet och omformulering av be-greppet alternativ civilisation.