Wittingmetodens terminologi

55 kr
E-bok
Artikelnummer 9789186679149-100
Skickas omgående
Författare
Maja Witting
Utgivningsdatum
2018-11-08
Förlag
Verti AB
Format:
  • PDF med vattenmärke

Wittingmetodens terminologi
Metodsammanfattning, ordförklaringar och litteraturpresentation

När man vill lära känna en metod, kan det sällan ske, utan att man ägnar en hel del uppmärksamhet åt den terminologi som är karakteristisk för metoden. För att underlätta förståelsen av Wittingmetodens
termer har Maja Witting utarbetat denna framställning.
Den innehåller en kortfattad metodbeskrivning, där man alltså möter termerna i sitt sammanhang. Därefter följer ett kapitel, där varje enskild term beskrivs och man får också veta var i de olika metodböckerna man kan läsa för att fördjupa sin kunskap. I ett därpå följande kapitel presenterar hon alla sina metodböcker tillsammans med ett urval av artiklar, som varit publicerade i metodens tidskrift Metodkontakt och några rapporter och doktorsavhandlingar, som belyser metoden.