HRCT - diagnostik och sjukdomsöversikt

292 kr
E-bok
Artikelnummer 9789188125545-100
Skickas omgående
Författare
Fredrik Ahlfors, Carl Lamm
Utgivningsdatum
2020-05-11
Förlag
Trombone
Format:
  • PDF med vattenmärke

HRCT – diagnostik och sjukdomsöversikt presenterar en introduktion i HRCT-diagnostik. Boken utgår från en överskådlig algoritm (flödesschema) vilken kan användas som ett verktyg vid diagnostik av lungsjukdomar. I algoritmen ingår alla mönster som används för att beskriva fynd vid HRCT samt differentialdiagnoser som kan vara aktuella. I boken ges också en sjukdomsöversikt där typiska HRCT-fynd beskrivs och illustreras med många bildexempel.

I denna fjärde upplaga har ett nytt kapitel om progressiva fibroserande interstitiella lungsjukdomar lagts till, och kapitlet om reumatiska systemsjukdomar har reviderats. I övrigt föreligger mindre ändringar.

Carl Lamm är överläkare med lång erfarenhet av thoraxradiologi. Han har arbetat i mer än 30 år på röntgenavdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hans uppskattade föreläsningar om HRCT i olika sammanhang har varit inspirationskälla till denna bok.

Fredrik Ahlfors är specialistläkare med särskilt intresse för thoraxradiologi och HRCT. Han har arbetat som radiolog i 18 år, varav 7 år på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Fredrik Ahlfors är också verksam som skönlitterär författare.