Samhällsekonomisk analys: En introduktion

217 kr
E-bok
Artikelnummer 9789515681584-100
Skickas omgående
Författare
Tom Berglund, Edvard Johansson
Utgivningsdatum
2017-09-28
Förlag
Books on Demand
Format:
  • Epub med vattenmärke
Den här boken är avsedd som inledning till ekonomiska studier på högskolenivå. Oberoende av vilket företags- eller samhällsekonomiskt område man vill specialisera sig på så är den mängd samhällsekonomisk kunskap som den här boken innehåller nödvändig för att kunna placera in ens specialkunnande i ett större sammanhang. Ju snabbare världen förändras desto viktigare är det att förstå de underliggande ekonomiska sammanhangen för att kunna förutse hur ens egen verksamhetsmiljö kommer att förändras. Syftet med Samhällsekonomisk analys är att ge grunderna till den förståelsen.