Muinaisten kansojen uusi kronologia tähtitieteen avulla, II painos

44 kr
E-bok
Artikelnummer 9789528077367-100
Skickas omgående
Författare
Pekka Mansikka
Utgivningsdatum
2020-05-11
Förlag
Books on Demand
Format:
  • Epub med vattenmärke
Kenties jokainen, jota on kiinnostanut lukea esim. Assyrian, Babylonian ja Egyptin historiaa, on jossakin vai-heessa huomannut mainintoja tuona kaukaisena aikana havaituista auringonpimennyksistä. Pienellä silmäyksellä noiden kansojen kronologioihin voi-daan havaita, etteivät havaitut auringonpimennykset ole löydettävissä mainituilta kuninkaiden hallitusvuosilta. Kirjoittaja on havainnut tässä tieteellisen tyhjiön ja hän on katsonut siinä olevan sopivan tilaisuuden ryhtyä tarkenta-maan vuosina 1550-530 eaa. hallinneiden lähi-idän kanso-jen kronologioita havaittuihin pimennyksiin sopiviksi. Niimpä tämä tutkielma herättää aiheellisia kysymyksiä: tapahtuiko Ashur-Dan III:n 9. vuotena havaittu auringonpi-mennys vuonna 800 eaa. vaiko vuonna 809 eaa? Vai olisiko se voinut tapahtua vuonna 791 eaa. Tässä tutkielmassa tulee esille uutena ominaisuutena egyptiläisen tähtitieteilijän Aymen M. Ibrahemin tekemien uusien tutkimusten soveltaminen ensimmäistä kertaa käy-täntöön kansojen historiaan. Tämän uuden tutkielman voidaankin havaita olevan hyvin poikkeuksellinen, sillä tämä on koko maailman mittakaavas-sa ensimmäinen laaja tukielma siitä, miten kronologia on ajoitettavissa auringonpimennysten avulla. Tämä kirja sisältää 74 kuvaa ja kymmeniä taulukoita ja tekstiruutuja.