Järjen lait

186 kr
E-bok
Artikelnummer 9789527093290-100
Skickas omgående
Författare
Panu Minkkinen
Utgivningsdatum
2021-04-26
Förlag
Tutkijaliitto
Format:
  • Epub med vattenmärke
Filosofisessa kirjallisuudessa oikeutta ja oikeudenmukaisuutta on pohdittu vuosituhansia. Kuitenkin vasta Immanuel Kantin kriittisen filosofian sanotaan tehneen muusta filosofiasta erillisen ja erityisen oikeusfilosofian mahdolliseksi.

Tämä myös oppikirjaksi soveltuva kirja pyrkii avaamaan oikeusfilosofian solmukohtia Kantin kolmesta kritiikistä käsin. Kantin kolme kriittistä suurteosta, ”Puhtaan järjen kritiikki”, ”Käytännöllisen järjen kritiikki” ja ”Arvostelukyvyn kritiikki” tarjoavat kolme näkökulmaa filosofiaan: tietoteorian, moraalifilosofian ja estetiikan, joista kukin saa vastineensa myös oikeusfilosofiassa.