Produktutveckling i förändring: Guide Lines

77 kr
E-bok
Artikelnummer 9789180571890-100
Skickas omgående
Författare
Jan Nilsson
Utgivningsdatum
2022-08-31
Förlag
Books on Demand
Format:
  • Epub med vattenmärke
Denna guideline är skriven mellan åren 1998-2002,2006-2008, 2019-2022, och är ett utdrag ur en kommande bok i ämnet. Under denna tid har industrin radikalt förändrats. Det är därför inte min avsikt i denna guideline, att djuploda inom ett specifikt ämne eller område utan mer belysa en helhetssyn. Att skaffa helhetssyn, är något som jag eftersträvat under alla mina år som tekniker och ledare. Jag tror att många efter mig kommer att vara betjänta av att ha just denna bild också. Med helhetssyn kan man identifiera byggstenarna och sätta in resurser och åtgärder på rätt ställe, eller där man bedömer ger mest effekt. Skapandet av Rapid Design som en flexibel process för produktutveckling, är just att hitta rätt fokus med korta omställningstider, vilket kan uppnås om helheten är känd och dess effekter. Jag tror inte på ett framgångsrikt arbete inom lean production om man inte har landat i lean development. När man tänker produktutveckling ända från forskningsstadiet till kund inklusive eftermarknad, då har man kommit långt! Lean production borde egentligen inbegripa hela företaget inte del av det, som jag ser det.