Ellära grunder : Instuderingsuppgifter

122 kr
E-bok
Artikelnummer 9789198569667-100
Skickas omgående
Författare
Sven-Bertil Kronkvist
Utgivningsdatum
2019-10-30
Förlag
Revma utbildning
Format:
  • PDF med Adobe Encryption

Elära grunder Instuderingsupgifter är ett komplement till läroboken med färdiga frågeställningar som hjälper aktivt eltänkande och övar läsaren på ett varierat sätt i ämnes­områdets begreppsbildning, beräknings­meto­dik och förmåga att ”läsa” elritningar.

Frågeställningarna besvaras med ord, beräkningar, elritningar och komponent­analy­ser. De egenformulerade svaren bidrar till effektiv bestående inlärning av ämnet.

Facit för kontroll och hjälp ingår.