Vägen från latinet

182 kr
E-bok
Artikelnummer 9789144149127-100
Skickas omgående
Författare
Ingmar Söhrman
Utgivningsdatum
2020-08-26
Förlag
Studentlitteratur
Format:
  • PDF med Adobe Encryption
Där folk med olika traditioner och kulturer möts, där uppstår nya tankar och nya kulturer. I ett språks historia ser vi hur politiska, kulturella och sociala förändringar lämnat avtryck.Att förstå hur ett språk vuxit fram och blivit vad det är i dag ger därför insikt om att språk är föränderliga kommunikationsmedel.I den här boken får vi följa hur de romanska språken och dialekterna uppkommit och utvecklats ur latinet. Utvecklingen sätts in i de historiska sammanhangen, där politiska och kulturella strömningar har haft stor betydelse för språkens väg genom världen och på deras påverkan på vårt eget språk, svenskan. Förändringarna inom ordförråd, ljudsystem, formlära och syntax tydliggörs genom kommenterade utdrag ur äldre skönlitterära texter. Tyngdpunkten ligger på de större romanska språken, men även katalanska, occitanska och andra varieteter beskrivs. Boken är rikt illustrerad med kartor.Vägen från latinet riktar sig i första hand till studerande i franska, italienska, portugisiska, rumänska och spanska vid universitet och högskolor, liksom till verksamma lärare i dessa språk. Boken erbjuder även intressant läsning för den som är allmänt intresserad av språk, kultur och historia. 

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006