Statistik Överprövning Offentlig upphandling PDF-filer

529 kr
Statistik Överprövning Offentlig upphandling, PDF-filer
Artikelnummer 9789188887009
Tillv. artikelnummer 978-91-88887-00-9
Skickas inom 1-2 vardagar
Förlag
Upphandlingsfakta.se

Se hur erfaren och framgångsrik myndigheten eller ett privat företag är på överprövning av offentlig upphandling.
I denna produkt kan du snabbt och enkelt se hur många överprövningsmål som en myndighet eller ett privat företag har varit inblandade i under perioden 2012-2017, samt hur många av dessa mål de har vunnit respektive förlorat eller som har skrivits av. Produkten består av fyra tabeller. Två typer av tabeller för myndigheter och två typer av tabeller för privata företag.  Den ena typen av tabell rangordnar myndigheter respektive privata företag utifrån antal mål som de förekommer i. I den andra tabellen sker rangordningen istället utifrån hur många procent av målen som vunnits. En förutsättning för att förekomma i den sistnämnda tabellen är att ett minimum av antal mål har uppnåtts.

Produkten innehåller också översiktlig information om totalt antal överprövningsmål och genomsnittligt utfall, uppdelat utifrån om man biträtts av ombud eller inte.

All statistik baseras på uppgifter ur samtliga överprövningsmål,

Exempel på vad du kan göra med produkten:

• Få en snabb överblick över vilka myndigheter som är framgångsrika respektive mindre framgångsrika på att försvara sina tilldelningsbeslut vid överprövning, samt vilka myndigheter som har flest överprövningar mot sig.

• Få en snabb överblick över vilka privata företag som är framgångsrika på att överpröva upphandlingar, samt vilka företag som överprövar mest.

• Få information om totalt antal överprövningsmål under angiven tidsperiod samt hur utfallet har varit.

 Exempel på hur statistiken presenteras

Tabell över myndigheter
Sorterat med flest antal mål först.

Placering

Företagsnamn

Org.nr

Antal mål

% Vunna

% Avskrivna

% Förlorade

1

Kommun 1

20XXXX-XXXX

349

57.4 %

10.9 %

31.7 %

2

Landsting 1

23XXXX-XXXX

342

61.1 %

22.5 %

16.4 %

3

Kommun 2

20XXXX-XXXX

300

52.7 %

20.6 %

26.7 %

4

Företaget 1

55XXXX-XXXX

256

73 %

9.4 %

17.6 %

5

Lansting 2

22XXXX-XXXX

201

74.6 %

18.9 %

6.5 %