Statistik Överprövning Offentlig upphandling, Abonnemang 1 år

5289 kr
Statistik Överprövning Offentlig upphandling, Abonnemang, 1 användare, 1 år
Artikelnummer 9789188887016
Tillv. artikelnummer 978-91-88887-01-6
Skickas inom 1-2 vardagar
Förlag
Upphandlingsfakta.se

Se hur erfaren och framgångsrik juristen, byrån, myndigheten eller företaget är på överprövning av offentlig upphandling.
I webbtjänsten på Upphandlingsfakta.se kan du snabbt och enkelt se hur många överprövningsmål som en jurist, byrå, myndighet eller ett företag har varit inblandade i sedan januari 2012, samt hur många av dessa mål de har vunnit respektive förlorat eller som har skrivits av. Du kan enkelt söka efter en specifik jurist, byrå, myndighet eller ett specifikt företag.
Du kan också använda någon av webbtjänstens två tabeller. Den ena tabellen rangordnar jurister, byråer, myndigheter och företag utifrån antal mål som de förekommer i. I den andra tabellen sker rangordningen istället utifrån hur många procent av målen som vunnits. En förutsättning för att förekomma i denna tabell är att ett minimum av antal mål har uppnåtts. Tabellerna över jurister och byråer är uppdelade i två delar utifrån huruvida juristen eller byrån har företrätt leverantör eller myndighet.

För varje jurist, byrå, myndighet och företag finns en förteckning över samtliga överprövningsmål som denne förekommer i, med länk till domen i PDF-format.

Webbtjänsten innehåller också översiktlig information om totalt antal överprövningsmål och genomsnittligt utfall, uppdelat utifrån om man biträtts av ombud eller inte.

Statistiken på jurister omfattar alla personer som varit ombud i överprövningsmål, oavsett om de är advokat, jurist, upphandlare eller något annat.

Statistiken på byråer omfattar alla juristbyråer och advokatbyråer som har varit ombud i överprövningsmål.

All statistik baseras på uppgifter ur samtliga överprövningsmål, vilka vi fått ut från domstolarna.

Det här kan du göra i webbtjänsten på Upphandlingsfakta.se:

• Läsa samtliga domar och slutliga beslut som gäller överprövning av offentlig upphandling och som har meddelats sedan 1 januari 2012.

• Snabbt hitta en lämplig jurist och byrå för ert uppdrag. Du får en överblick över vilka jurister och byråer som har störst erfarenhet av överprövning av offentlig upphandling, samt hur de presterat historiskt sett.

• Söka på en specifik jurist eller byrå. Du kan snabbt se hur erfaren en specifik jurist eller byrå är på överprövning av offentlig upphandling, samt hur juristen eller byrån har presterat historiskt sett.

• Få en snabb överblick över vilka myndigheter som är framgångsrika respektive mindre framgångsrika på att försvara sina tilldelningsbeslut vid överprövning, samt vilka myndigheter som har flest överprövningar mot sig.

• Söka på en specifik myndighet. Du kan snabbt se hur framgångsrik en specifik myndighet är på att försvara sina tilldelningsbeslut och hur många överprövningar som myndigheten har haft mot sig.

• Få en snabb överblick över vilka företag som är framgångsrika på att överpröva upphandlingar, samt vilka företag som överprövar mest.

• Söka på ett specifikt företag. Du kan snabbt se hur ofta ett specifikt företag överprövar och hur ofta de får rätt.

 Exempel på hur statistiken presenteras

Tabell över myndigheter
Sorterat med flest antal mål först.

Placering

Företagsnamn

Org.nr

Antal mål

% Vunna

% Avskrivna

% Förlorade

1

Kommun 1

20XXXX-XXXX

349

57.4 %

10.9 %

31.7 %

2

Landsting 1

23XXXX-XXXX

342

61.1 %

22.5 %

16.4 %

3

Kommun 2

20XXXX-XXXX

300

52.7 %

20.6 %

26.7 %

4

Företaget 1

55XXXX-XXXX

256

73 %

9.4 %

17.6 %

5

Lansting 2

22XXXX-XXXX

201

74.6 %

18.9 %

6.5 %

 

Tjänsten används online genom inloggningsuppgifter som skickas till din e-postaadress.