IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet

90 kr
E-bok
Artikelnummer 9789176152201-100
Skickas omgående
Författare
Björn Forssén
Utgivningsdatum
2016-11-14
Förlag
Melker Förlag
Format:
  • PDF med vattenmärke
I IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet får undervisare och studenter stöd för lärandet i ämnet skatterätt. Boken består i sex PM, A-F, på vardera åtta sidor, dvs. totalt 48 sidor. Den som undervisar i skatterätt kan som stöd för undervisningen skriva ut och t.ex. använda som OH-bilder ett eller flera PM, beroende på vilket eller vilka som passar till aktuell kurs:
A. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet,
B. IMPAKT – introduktion till inkomstskatten,
C. IMPAKT – introduktion till mervärdesskatten,
D. IMPAKT – introduktion om socialavgifter och skatteavdrag,
E. IMPAKT – Vissa frågor om tullrätt m.m., och
F. IMPAKT – vissa frågor om företagsbeskattning.

IMPAKT står för
Inkomstskatt,
Mervärdesskatt
Punktskatt
Arbetsgivaravgifter
Källskatt
Tull
Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet. Akronymen IMPAKT består i initialerna till de vanligast förekommande skatterna och avgifterna i det svenska skattesystemet.
Ett eller flera av PM A-F är, beroende på inriktningen på aktuell kurs, lämpliga att kombinera med en eller flera av följande av mina e-böcker:
- IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra
upplagan (2016);
- IMPAKT – Momsnyckeln (2015);
- Momsrullan Andra upplagan (2016);
- Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter (2015);
- IMPAKT – Avtal och momsavdrag (2015); och
- IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige (2015).
För en grundkurs i skatterätt kan det vara lämpligt att kombinera IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra upplagan med PM A samt PM B (inkomstskatt) och/eller PM C (mervärdesskatt – moms). För en skatterättskurs på avancerad nivå kan nämnda bok kombineras med PM A samt PM D (socialavgifter och skatteavdrag), PM F (företagsbeskattning) och eventuellt PM E (tullrätt m.m.).
Om moms ingår i en kurs på grundnivå respektive avancerad nivå är det lämpligt att kombinera IMPAKT – Momsnyckeln respektive Momsrullan med PM C. IMPAKT – Avtal och momsavdrag i kombination med PM C passar bra till en workshop om moms.
Skatteförfarandepraktikan är lämplig för en kurs som i sig behandlar förfarandefrågor om skatt eller som ytterligare litteratur i en skatterättskurs där sådana frågor också berörs. PM A kan vara ett bra komplement i det sammanhanget.
De regler som berörs i boken är de som gällde per den 1 juli 2016.
Info om bl.a. denna och ovan nämnda böcker finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se
www.forssen.com