Bujinkan Dojo Shinden Kihon Gata: De fundamentala övningsformerna i Bujinkan Dojo

121 kr
E-bok
Artikelnummer 9789175696706-100
Skickas omgående
Författare
Rikard Sundelius
Utgivningsdatum
2017-05-08
Förlag
Books on Demand
Format:
  • Epub med vattenmärke
Boken är en guide över grunderna i Bujinkan Budo Taijutsu. Ett ramverk att hålla sig i. Men det finns även mer att hämta, om du väljer det. Den här boken är inte tänkt att ersätta en instruktör, därför att det helt enkelt inte är möjligt. Utgångspunkten har varit att försöka beskriva det fundamentala som du behöver öva på när du tränar Bujinkan. Beskrivningar över vad du behöver jobba med, inte HUR. Din instruktör beskriver hur du ska göra vad, sedan är det upp till dig att göra.

Bokens rubriker och tekniker är jämförda mot det Japanska originalet. Syftet har varit att ligga så nära källan som möjligt. Ordningen från originalet skiljer sig något åt. Anledningen är att när originalet skrevs för länge sedan så användes inte dagens graderingssystem  (Kukyu) inom Bujinkan. I syfte att få till ett pedagogiskt upplägg som kopplar till vad du förväntas kunna till respektive kyugrad har ordningen på teknikerna ändrats till viss del. Originalets ordningsföljd på teknikerna i Ten Chi Jin Ryaku no Maki hittar du längst bak i boken som referens.

Rikard Sundelius har tränat Bujinkan Budo Taijutsu sedan 1989 och instruerar regelbundet på träningsläger och egen dojo i Stockholm.