Lär dig Autodesk Inventor - grunder

571 kr
E-bok
Artikelnummer 9789188223890-100
Skickas omgående
Författare
Yngve Jeppsson
Utgivningsdatum
2020-10-09
Förlag
Jeppsson Cad Center AB
Format:
  • PDF med vattenmärke

Denna bok är avsedd som kurslitteratur till grundkurs i Inventor, men går även utmärkt att använda för självstudier i egen takt.
Efter att du har gått igenom denna bok bör du kunna:
Identifiera de viktigaste delarna i användargränssnittet som är gemensamt för alla Autodesk Inventor miljöer, hitta till de olika verktygen och beskriva vad som kännetecknar parametrisk part-modellering och fördelarna med denna och hur du kan visa din design ur olika perspektiv genom att effektivt navigera runt i 2D och 3D vyer.
Använda skissverktyg för att skapa 2D skissgeometri, applicera geometriska villkor för att kontrollera skissgeometrin samt att lägga till parametriska dimensioner i skissgeometrin.
Skapa geometriformer genom att använda verktygen Extrude och Revolve, använda referens- och konstruktionsgeometri, använda utforskaren och snabbmenyer för att redigera parametriska parter, skapa, lokalisera och utnyttja work features för att modellera och skapa svepta former genom att svepa profiler längs en 2D eller 3D bana.
Skapa både Chamfers och Fillets, använda verktygen Hole och Thread för att placera hål och gängor, skapa rektangulära och cirkulära mönster och spegla befintliga features samt att skapa skalkonstruktioner.

Beskriva assembly-modellering och miljö och lämpligt arbetsflöde för detta samt att använda Autodesk Inventor projektfiler för att hantera designprojekt.
Placera komponenter i en sammanställning, lägga till villkor, använda Content Center för att placera standardkomponenter i en sammanställning och skapa nya komponenter i detta sammanhang.
Använda olika verktyg och metoder för att identifiera, lokalisera och välja komponenter i en sammanställning, ta fram viktig information beräknad ur data från parametriska modeller och sammanställningar samt att skapa animeringar för sprängskisser i presentationsfiler.