MOMS I BILD OCH TEXT En snabbkurs för självstudier i mervärdesskatt

408 kr
E-bok
Artikelnummer 9789176152843-100
Skickas omgående
Författare
Björn Forssén
Utgivningsdatum
2018-12-21
Förlag
Melker Förlag
Format:
  • PDF med vattenmärke

MOMS I BILD OCH TEXT En snabbkurs för självstudier i mervärdesskatt är, som titeln antyder, en översikt för den som vill sätta sig in i ämnet mervärdesskatt (moms). Många anser att moms är ett svårt ämne att läsa in. Det brukar vara en fördel om den studerande har möjlighet att praktisera i ämnet på Skatteverket eller hos en konsultbyrå, som erbjuder råd och hjälp med momsfrågor. Den här boken ska erbjuda något enklare för den som vill sätta sig in i momsens grunder.

 

Utan att göra alltför stort avkall på en vederhäftig framställning av ämnet används i denna bok många bilder som författaren har tecknat, för att lätta upp inläsningen av momsens grunder. En bild säger mer än tusen ord brukar det sägas, och de figurer som författaren har tecknat och satt i olika momssituationer ska göra ämnet roligare, och därmed förhoppningsvis lättsammare att läsa. Boken är indelad i två delar enligt följande:

 

-          I den inledande delen berörs:

Momsens grundtankar,

Momsskyldighet, förutsättningar samt metod att angripa ett momsproblem och

Tjänst kontra vara samt uttag, jämkning och omvärdering.

Dessutom ges en schematisk översikt av mervärdesskattens skyldigheter och rättigheter.

 

-          I den andra delen berörs frågor om moms avseende redovisning, skatteobjektet, avdragsrätt och internationella frågor samt särskilda momsfrågor.

 

Under Guide finns inläsningstips. I boken får Du frågor på avsnitten, där tanken är att Du för varje frågedel till ett avsnitt ska bedöma själv om Du har greppat så mycket att Du kan gå vidare. Om inte, så gör Du bara om frågedelen tills det sitter. I samband med svaren på frågorna får Du ibland kommentarer av naturliga följdfrågor. Därigenom lär Du Dig mer än vad Du behövde för att svara på de ofta enkla frågorna. Inlärningskurvan ska på så sätt bli progressiv i takt med inläsningen, till skillnad från läroböcker i övrigt, vilka vanligen är linjära i det hänseendet och därför ofta saknar en röd tråd pedagogiskt sett.

 

Avsnitten i den inledande delen innehåller så att säga den underliggande väven i hela momssystemet och Du kommer att ha anledning att återknyta till vad som sägs där, när Du ska lösa frågor i avsnitten i den följande delen av boken.

 

Boken är ett läromedel för självstudier i mervärdesskatt, och Du kan enbart läsa denna bok eller använda den som komplement till andra läromedel i ämnet.

 

För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.com

 

Björn Forssén är juris doktor och ledamot av Sveriges advokatsamfund samt medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund